Krav Maga Kapap Brno

KRAV MAGA KAPAP BRNO CZECH REPUBLIC


ISRAELI FACE TO FACE COMBAT

Krav Maga Kapap Brno

KRAV MAGA KAPAP BRNO


ISRAELI FACE TO FACE COMBAT

Podmínky užití

Přístup na webové stránky (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání našich webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Jedinými a výhradními majiteli autorských práv k obsahu těchto webových stránek je pan Miloš Tupý (dále jen provozovatel), přispěvatelé a/nebo uvedení vlastníci ©. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky. Publikování, redistribuce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho části je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávěni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech a/nebo další poznámky uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.

Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použitá na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Pravidel použití stránek. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto Pravidel použití stránek, má se za to, že se změnami v těchto Pravidlech použití stránek bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto Pravidel použití stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, na které je uveden odkaz v patičce všech stránek a také v horním navigačním menu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Soukromí

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Soubory cookies

Provozovatel stránek používá soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobné technologie pro poskytování služeb a shromažďování údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení; umožňují vám přihlašování; napomáhají v boji proti podvodům a analyzují výkonnost našich služeb.

Používáme také webové signály, které nám pomáhají umisťovat soubory cookie a získávat údaje o používání a výkonnosti našich služeb. Tyto služby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran.

K dispozici máte celou řadu nástrojů pro kontrolu souborů cookie, webových signálů a obdobných technologií, včetně ovládacích prvků prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie a ovládacích prvků některých poskytovatelů analytických služeb třetích stran pro odhlášení shromažďování dat prostřednictvím webových signálů. Váš prohlížeč a další nastavení mohou mít vliv na vaše zkušenosti s našimi službami.